Flådens Skibe og Fartøjer

Gunnar Olsen  Svenn Storgaard

DSC05566

Bogen kan sandsynligvis ikke mere købes, men kan lånes på biblioteket, samt findes i PDF-format på "Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners" hjemmeside, www.marinehist.dk.

Klik på knapper på menulinjen for at se beskrivelse af menupunkter.

Erst O 1 kl 000001

 

Note: 

07jul2017:  FMI* har  udbudt bygning af 2 opmålingsmotorbåde til erstatning af de to både af O-1-klassen fra 1990’erne.  5 værfter er prækvalificeret.  Bådene skal være større end de hidtidige med større sødygtighed, men stadig med lav dybgang.  Skal fra 2018 afløse de gamle både fra 1999. 

02aug2017:  Kontrakt mellem Tuco Yacht Værft, Fåborg og FMI underskrevet på levering af 2 både baseret på proZero konceptet udført i komposit-materiale og med fremdrivning via waterjet.  Fart fuldt lastet +25 kn.  Besætning 3 mand.  

 

*FMI: Forsvarets Materiel- og indkøbsstyrelse.

 

Ox kl Tuco 02nov17b

Kilde: søfart.dk og maritimedanmark.dk